Herhaling EHBO aan kinderen - 7 Maart 2015       |      Opleiding EHBO aan Kinderen Oranje Kruis - 7 Maart 2015       |       Workshops EHBO aan kinderen - op aanvraag
Medirond
EHBO BHV opleidingen
Medirond is gespecialiseerd in het geven van opleidingen en trainingen aan particulieren, bedrijven en instellingen op het gebied van EHBO, EHBO aan kinderen, Bedrijfshulpverlening (BHV), Automatische Externe Defibrillator (AED), Reanimatie en  Basic Life Support (BLS)


De praktijkgerichte opleidingen van Medirond zijn volwaardige opleidingen in de EHBO, eventueel in combinatie met een BHV- opleiding, waarmee U aan alle wettelijke gestelde eisen voldoet.
Onze docenten zijn op de hoogte van de gang van zaken op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisscholen en gastouderbureauĺs en sluiten dan ook prima aan op de praktijk.
Wij bieden U een ge´ntegreerde opleidingen, waarin EHBO en bedrijfshulpverlening gebundeld worden om calamiteiten effectief het hoofd te bieden. Medirond kan indien gewenst ook een ontruimingsplan voor Uw bedrijf opstellen.

Medirond staat voor kwaliteit. wij stellen hoge eisen aan onze lesprogramma's en streven ernaar de cursussen optimaal op de praktijk aan te laten sluiten.

Medirond voorziet U graag van aanvullende informatie, en denkt graag met U mee om voor Uw organisatie de beste opleiding te regelen.
U kunt contact opnemen via Email: Info@medirond.nl of tel: 06-83235866
(zie ook Contact)